Wednesday, November 09, 2011

Terjemah Taqriz (kata-kata pujian) Sheikh Al Bouthi terhadap karangan Sheikh Al Majzub


Daripada Muhammad Sa’id Ramadhan Al-Buthi kepada yang ‘alim lagi faqih yang besar, Sheikh Hasyim Al-Majzub Hafizahullah. Semoga Allah memelihara beliau.
Adapun kemudian daripada itu, maka sesungguhnya saya telah membaca penulisan yang berfaedah dan yang bernilai ini, saya mendapat faedah daripadanya dan saya menjumpai perkara yang sebelumnya tidak ada daripada (pengetahuan) saya tentangnya.
Demikian itu (terjadi) , adalah disebabkan Tuan telah menukilkan daripada kalam Ibnu Hajar Al-Haitami ,daripada Kitab Tafsirnya yang merupakan sesuatu yang dicita-citakan , pada sesuatu ayat dengan perkataan (yang sebenarnya) yang dituturkan oleh Nabi atau Rasul. (sekira-kiranya kalau ) Sesiapa yang tuli, maka sesungguhnya syaitanlah yang mencampakkan perkara yang ia camppakkan dalam pendengaran, atau ( sekiranya) mereka yang mendengar (pula begitu juga dengan ) ,,, perkataan sedemikian itu.
Satu daripadanya, tafsiran Tuan berkenaan perkataan Saiyyidina Ibrahim ليطمئن قلبى Supaya tetaplah keinginan beliau dan melihat beliau kepada suatu pandangan yang ‘ajib yang tiada sangsi pada kekuasaan Allah atasnya.
Sesungguhnya saya telah melihat perkara yang Tuan sebutkan tentang dalil-dalil masalah talak tiga di majlis yang satu atau satu kalimah (tiga) nescaya jatuh talak tiga. Perkara tersebut adalah seperti mana yang terdapat di kalangan Imam Mazhab yang empat, iaitulah yang telah ditentukan di sisi mereka.
Itu semua adalah dalil-dalil yang nyata daripada kecemerlangan dan penerangan yang dimartabatkan. Sesungguhnya saya telah menjalani seperti mana ‘ain dalil yang Tuan sebutkan dalam kitab saya yang bertajuk محاضرات فى الفقه المقارن.
Berlindung dengan Allah (menganggap) dengan bahawa Saidina Umar Al-Khattab melebihkan maslahah dengan (meninggalkan) mengikut nas yang tsabit dalam Al-Qur’an dan Al-Sunnah.
Demikian juga saya telah membaca perkara yang Tuan telah tuliskan tentang ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat, berkenaan Tawassul dengan Rasulullah s.a.w. dengan dalil-dalil yang mensyariatkannya.
Sesungguhnya saya telah mendapat faedah daripada perkara yang Tuan terangkan tentang perkara tersebut. Semoga Allah memberi balasan kepada Tuan dengan sebaik-baik balasan dan menerima ia (amal bakti) daripada Tuan. Dan saya fikir kerja menyebarkan perkara ini yang Allah Taala mentaufiqkan Tuan bagi menerbitkannya……..

No comments: