Saturday, November 19, 2011

Al-Sayyid al-Sheikh Muhammad al-Hashimi al-Hasani (b. 1298 – d. 1381 H.)Makam Imam Ibnu Amir- Seorang dari Imam qori yang 7. disemadikan diperkuburan berhampiran masjid Tawbah. Damsyik.Al Arif Billah Sheikh Muhammad bin Ahmad al Hasyimi al Tilimsani- Alim yang mula membawa masuk Tarekat Syazaliah Darqawiyah ke Sham. Merupakan guru kepada para ulama dan masyaikh Sham. Guru kepada Sheikh Abd. Rahman Syaghuri

No comments: