Wednesday, August 10, 2011

al - bukhari wa abi -daawuud...sama'an wa qiraatan....

Sahih al Bukhari.. dipenuhi dengan makna2 agama yang tersirat dan tersurat.. membaca dan menelitinya sekali , dua sahaja sudah terserlah dan nyata semua maklumat yang selama ini tidak jelas puncanya.

Sunan Abi Daud .... dalil-dalil idaman yang terkandung didalamnya.. membuatkan tersenyum sendiri, setiap kali Sheikh atau Muqri mengalunkan bacaan matannya... Abi Daud oo abi daud.. maasyallah ...

No comments: