Monday, November 30, 2009

waktu korbanPerbuatan Sembahyang bukan syarat masuk waktu.

Sekalipun hadis tersebut sahih , tetapi disudut maknanya, kalau diperhatikan , kalimat "attamma" tidak juga boleh dijadikan bukti syarat masuk waktu korban , sebab "attamma" bermakna " telah menyempurnakan " maka yang sempurna tidak menafikan yang kurang sempurna. wallahu a'lam.

1 comment:

Anonymous said...

The information here is great. I will invite my friends here.

Thanks