Tuesday, August 04, 2009Loceng, yang sempat diangkut dari andalus kemaghrib sebelum kejatuhan kerajaan islam dispanyol. Yang ini telah diabadikan dimasjid Qorowiyyin..Fes.

Tidak indah kisah maghrib jika tidak disebutkan Andalusia.
maka telah menulislah prof.hamka dalam buku sejarah umat islam:

Kerajaan Islam Di Andalusia.
Bani Umayah.
Se bagaimana dahulu pernah dinyatakan , maka nya berdaulat kerajaan Bani Umayah di Andalusia (Sepanyol) , ialah seketika Bani Umayah di kejar2 dan disapu berseh oleh Bani Abbas, ada seorang diantara mereka yang dapat melarikan diri dari bahaya kematian , iaitu Abdur Rahman Dakhil ( yang masok , sebab dia masok ke Andalusia) . Kecerdekannya itu sehingga dapat dia mendirikan kerajaan baru disana, menyebabkan al Mansor , nenek dan pendiri Daulat Abbasiah itu menjadi kagum dan memberinya gelar "Sakhar Quraish" garuda quraish. .....

No comments: