Monday, July 20, 2009

3 kitab sangat masyhur didunia islam... selain quranpertama: matan jurmiah .

kedua:Dalilul Khayrat.

ketiga: ana tak ingat la pulak... siapa ingat tolong sikit ye..

1 comment:

Al-'Abd al-Da'if said...

Ta'lim al-Muta'allim oleh al-Zarnuji..