Wednesday, April 16, 2008

Taqlid dan Talfiq.

Al Allamah Al Arif Billah Saidi Al Sheikh Abdul Ghoniyy an Nablusi , pengarang kitab Khulashah al Tahqiq fi Bayan Hukmi al Taqlid wa Talfiq. dan Kitab Syarah Al Thoriqoh Muhamaddiyah (Syarah Hadis).
Kitab Khulashah al Tahqiq fi Bayan Hukmi al Taqlid wa Talfiq Satu kitab yang membahaskan soal Taqlid dan Talfiq dengan jelas.
nak tengok/download kitab?... klik le sini

No comments: