Thursday, February 21, 2008

maktam adalah ratapan, bukan ain kenduri tahlil arwah?.Sheikh Mahmud Muhammad
Khatthob alSubki.. alAzhari.
mengulas makna kalimat maktam مأتم dengan lisanul hal beliau.... perhatikanlah. Yang memahamkan maktam adalah majlis ratapan , dilarang adalah ratapan , sedangkan ratapan tidak berlaku dalam majlis kenduri diAlam Melayu. Ini patut jadi pemerhatian utama. Maka mendefinasikan majlis kenduri tahlil arwah sebagai maktam adalah satu pendapat yang tidak teliti... Sheikh Mahmud Khathob ini adalah pengarang kitab Dinul Kholis, دين الخالص dan المنهل العذب شرح أبى داود

No comments: