Saturday, November 24, 2007

nasihat

Sebaiknya kita mengikut tradisi ulamak soleh duhuluan yang telah berjasa pada agama dan bangsa kita. itu terbaik lah. tak usahlah cari-cari jalan pergaduhan dengan sebab perkara furu'... jangan jadi jadi seperti golongan yang tidak beragama.

ingatlah satu kaedah yang telah diijmakkan oleh para ulamak " innama yunkaru al mujma alaih, wala yukaru al mukhtalafun fiih.. - ertinya hanyasanya yang dingkari jika sesuatu perkara itu bertentangan dengan ijmak', tidak pula diingkari jika sesuatu itu diikhtilafkan padanya...kaedah ini telah dilupakan atau dibuat-buat lupa atau telah diusahakan untuk dipinggirkan begitu saja tanpa disedari... padahal ianya adalah kaedah klasik yang telah menyelamatkan perpecahan umat semenjak lebih seribu tahun yang lampau...bukakan lah fikiran kita dgn meneliti tradisi para ulamak solihin. hormat menghormati jika sesuatu persoalan itu masih dalam lingkungn qawaid syariyyah.. yang masih ada rujukannya yang benar.

No comments: