Tuesday, November 27, 2007

buah tangan dari damsyik 2


Sebuah kitab (buku) , biografi lengkap Imam Sayuthi.... setebal 403 muka. Asal usul beliau. rehlah ilmiah beliau, guru2 beliau, kitab2 karangan, martabat beliau disisi ulamak dan umarak, dan sebagainya... patut sangat diterjemahkan kebahasa malaysia... sebab beliau merupakan ulamak yang sangat rapat hubungannya dengan masyarakat kita yang bermazhab Syafie...

Imam Sayuthi.. ilmu yang melaut... al aalim al bahr.. bergelar..(1) al allamah al-lughawi , (2) al allamah al- mufassir, (3) al- allamah al muhaddis, (4) al -allamah al- faqih, (5) al-allamah al muarrikh...
Sangat alim dibidang bahasa arab, tafsir, ilmu hadis, fiqah dan tawarikh. tak lupa juga sangat alim dibidang tasawuf ...
Karangan beliau yang sangat banyak sehingga berikhtilaf sarjana pada menghitung karangan beliau..
1) Dalam {fahras muallafat al Sayuthi} - lebih daripada 460 buah karangan dlm berbagai bidang ilmu.
2) Imam al-Laknawi menyebut- karangan beliau sehingga tahun 904 h, mencapai 530 buah.
3) broklman - 315 buah.
4) Sya'rani- 460 buah.
5) Ibnu Imad- lebih dari 500 buah,
6) Haji Khalifah- 576 buah.
7) al Kattani menukilkan dari murid Al Sayuthi- 600 buah.
8) Syarqawi- 725 buah.
9) Ahmad Khazandar- 981 buah.
10) Ibnu Qadhi yg wafat tahun 1025 h, - lebih dari 1 ribu buah karangan.
11) al Kattabi menukilkan -karangannya sangat banyak , tidak terhitung yang melebihi seribu buah.

No comments: