Thursday, October 04, 2007

Menegakkan Hujjah.


iqomatul hujjah -karangan al imam al allamah abi al hasanat abdil hayy al laknawi = Sebuah kitab yang mengupas persoalan definasi bid'ah, melebihkan ibadah yang tidak dilakukan Nabi s.aw , contohnya qiyamul lail sepanjang masa, membaca quran siang dan malam sekali khatam atau beberapa kali khatam dlm sehari, sembahyang seribu rakaat atau lebih dalam bentuk riayadhah dan mujahadah bukan satu bid'ah. bahkan adalah perkara yang disukai , disunatkan tetapi dengan beberapa syarat. menjelaskan setiap amalan yang pernah dilakukan oleh para salaf al soleh tidak boleh dinamakan bid'ah. sepatutnya kitab ini diteliti oleh setiap ilmuan dan dibahaskan dalam majlis-majlis kuliah...

No comments: