Friday, June 29, 2007
1.Hadis Jariah- Tidak menunjjukan Tuhan berada diLangit.

2. Ibu-Bapa Nabi s.a.w di Syurga- Al Alim Al Allamah Al Sayuthi- "at Ta'zimm wal minnah"- telah ditahkik oleh (mantan) Mufti Negara Mesir berserta anggota jemaah ulamak besar, Fadhilah al Sheikh Hasanin Muhammad Makhluf r.a. boleh didapati di maktabah Darul jawami'ul kalim..Kaherah.

No comments: