Friday, January 16, 2015

Daurah Sunan Sittah kali ke 3- Untuk Sunan Nasaie dan Sunan Ibnu Majah. 5 - 22 Febuari 2015 m .
Objektif Daurah Hadis 

Method penulisan Sunan Nasaie 
Method penulisan Sunan Ibnu Majah
Biodata Pengajar Jemputan Khas - al Allamah Sheikh Samer An Nass. 


boleh lihat  website English, atau web sheikh samir atau  facebook beliau atau dalam YouTube
PERHATIAN:
Kepada mereka yang berkenaan sila ambil perhatian .

Kepada mereka yang berminat sila pastikan kemampuan untuk menanggung dan menerima ilmu yang akan disampaikan, sebab semua penyampaian adalah dalam bahasa arab tiada terjemahan. Para guru, Ustaz dan Ustazah, Para penuntut ilmu menegah dan peringkat tinggi  daripada Pondok , Madrasah, Sekolah Tinggi Agama dan Universiti adalah sangat digalakkan. 
Maklumat lanjut akan diupdatekan dari semasa ke semasa ,  insyallah.