Sunday, August 27, 2006

Hukum membaca al-Quran sebelum azan dan selepasnya diiringi dengan selawat.Telah difatwakan oleh: Fadhilah al- Sheikh Jaadul Haq Ali Jaad al-Haq pada 2 jan, 1980 m.


Membaca al-Quran di hari juma'at dimasjid , tak mengapa dengannya.


Selawat atas Nabi s.a.w selepas azan dikumandangkan , Sunat disisi mazhab Shafie dan mazhab Hanbali, dan disisi mazhab Hanafi dan Maliki adalah bid'ah hasanah.Pertanyaan:

Bahawa mereka yang azan dimasjid dengan azan Syarie (sahih), selepas azan mereka berselawat dan bertaslim kepada Rasululillah s.a.w . maka membangkang mereka oleh sebahagian mereka yang mendakwa bahawa demikian itu adalah Haram sepertimana mereka telah mengharamkan bacaan Quran al-karim sebelum sembahyang juma'at. Penyoal minta keterangan Syarie berkenaan perkara tersebut.Jawab:

Imam Muslim, Ahmad, Abu Daud dan al-Tirmizi telah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar r.anhuma bahawa beliau telah mendengar Nabi s.a.w bersabda:

{Apabila kamu mendengar muazzin ( berazan) maka katalah kamu seperti apa yang telah dikatakan oleh muazzin, kemudian (selepas selesai azan) berselawatlah kamu atasnya, sesungguhnya sesiapa yang berselawat atasku , nescaya Allah dengan sebab selawat tersebut selawat atasnya sepuluh kali.}