Saturday, June 10, 2006makam Salahhuddin al-Ayubi.. Dimasq..

Friday, June 09, 2006


Berdoalah......... doa menolak bala........ kama qoola..fi riwayah.
---------------------

Ya Allah...Ya Rahmaan..

merapi....

kalakatau......

sejuklah ... dgn izin Allah...