Saturday, November 10, 2012

Tuesday, November 06, 2012

Daurah Bermula Ahad ini- 11 november 2012
Sahih Muslim dan SAhih Tarmizi cetakan Muassasah Risalah - Bairut.

Mungkin masih ada stok yang belum terjual. sila hubungi sdr safwan  zainal azmin.

Monday, November 05, 2012

Lupa Takbir rak'at pertama sembahyang aidilfitri/adha, diqodha dirak'at kedua?. -Khilaf Ibnu Hajar dan Ramli.

Gharib Kasful Litham 18

Ketika Sembahyang Aidil Fitri atau Aidil Adha:-


Nas: (Masalah) Maka manakala ketinggalan takbir yang tujuh pada rakaat yang pertama , kata Sheikh Ibn Hajar tiada lagi didatangkan dia pada rak'at yang keduanya dan kata Ramli sunat didatangkan  dia pada yang keduanya  di qiyaskan orang yang meninggalkan membaca surah al Jumah  pada rakaat pertama maka didatangkan dia pada rak'at kedua serta dengan surat al munafiqin , maka atas kata ini adakah didatangkan tujuh dahulu daripada yang lima atau yang lima itu didahulukan dia kerana tempatnya maka yang aqrabnya didahulukan yang tujuh dahulu itu. .. Tamat . Ulasan:

Ibn Hajar =  tiada takbir lagi bila terlupa takbir dirakaat pertama.
Sheikh Ramli= takbirkan 7 kali kemudian takbir pula 5 kali dirakaat kedua. 


(Fatwa Sheikh Ramli) Ini Fatwa yang tidak pernah kita dengar dan amalkan dalam masyarakat kita.  
Harus kita beramal dengannya dengan memilih  qaul Sheikh Ramli . 


Sunday, November 04, 2012

KELAS KASFUL LITHAM DAN DURRUSTHAMIN BULAN NOV. 2012

Assalamualailkum warahmatullahi wabarakatuh.  Dimaklumkan Kelas Taffaqquh Guru-guru Takmir/ kelas kasful litham untuk bulan NOVEMBER akan diadakan pada 4 -11-2012 hari Ahad. Bermula pukul 9.30 pagi hingga 12 tghari. Bertempat di Dewan Kuliah , Pejabat Agama Daerah Tampin , Negeri Sembilan. Kepada mereka yang berkenaan dan berminat sila ambil perhatian. wassalam.