Sunday, September 25, 9707

"IF YOU TO COUNT THE BOUNTY OF ALLAH, YOU CAN'T"


Amma ba,du.
Selamat berkenalan kepada para penjaring . Semoga Allah memberi manfaat kepada kita pada segala nikmat yang telah dianugerahkan kapada kita.
Bersyukur maksudnya, melaksanakan semua fungsi nikmat yang telah di anugerahkan menurut perintah Allah s.w.t dan Rasulnya s.a.w.

Contohnya , kita melihat al-Quran ,membaca dan menghafaznya, ini bermakna kita bersyukur dengan nikmat mata, lidah, fikiran dan hati.


Sebalik nya jika kita melihat, berkata dan mengingati perkara yang dilarang Allah , akan membawa maksud , kita tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmatNya , sekalipun kita tidak memahami keadaan-keadaan tersebut.
wassalam.
pondok_tampin@yahoo.com
As Sultan Muhammad Al Fateh.
Hadis yang telah diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam Tarikh al Kabir dan al Saghir, Imam Ahmad dalam al Musnad , al Bazar , Ibnu Khuzaimah, al Thabarani , al Hakim telah mensahihkannya dan telah diakui pentashihhan al Hakim tersebut oleh al Zahabi, Imam Sayuthi telah merumuzkan hadis tersebut dengan tanda "Sahih" dalam Jamik al Saghir beliau. Iaitu hadis :

لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير اميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش
"Akan ditawan kota Kostantiniah , maka (yang dapat menawannya adalah) Sebaik-baik Raja , adalah Rajanya dan sebaik-baik tentera adalah tenteranya .."... Maka adalah suatu yang tidak dapat dinafikan didalam sejarah, bahawa Sulthan Muhammad al Fateh ( yang dapat menawan Kostantaniah lalu menukarkannya menjadi Islambuli/Istanbuli).Setiap Insan wajib mencari kebenaran . Kebenaran setiap hari dipohon kepada Tuhan, 17 kali sehari. Ihdinashirothal mustaqim. Apakah shirotal mustaqim itu?. Tiada lain melainkan shirothal lazina an am ta alaihim, minanabiyyiina washiddiqqin washuhada i washolihin. Jalan yang lurus itu ada lah jalan orang yang telah diberi pertunjuk dari kalangan para Nabi, Orang Shidiq (yang benar seluruh keadaannya) , Orang yang syahid dan Orang yang solih.

Memahami keadaan ini, yang dimaksudkan oleh Allah s.w.t "JALAN YANG LURUS", bukanlah semata-mata dengan meneliti al-Quran dan al-Hadis sahaja tanpa menoleh kepada manusia dikalangan para hambaNya yang terpilih, yang telah mengikuti al-Quran dan al-Hadis dengan cara yang benar. Maka mengikuti Para Nabi a.s , Para Ulama r.a yang soleh yang beramal dengan ilmunya, menuruti fatwa mereka yang sahih, mengikuti ijtihad mereka yang teramai (jumhur) adalah terkandung dalam intisari surah al-Fatihah. insyallah.. Adalah fahaman yang salah dan menyeleweng , jika dikatakan mengikuti ijtihad mereka yang teramai (jumhur) sebagai tidak mengikuti al-Sunnah/al-Hadis. Wassalam.

Sunday, January 17, 2021

Sujud sajdah dengan surah Iqra


 


Kalau ada yanga bertanya: tak ada pun sebut sujud untuk subuh hari jumaat?.

Jawab: Sebut yang khas tidak akan menidakkan yang am.
ذكر الخاص لا ينفى العام

Bilamana muwazabah sujud dengan الم السجدة pada setiap subuh hari jumaat seperti yang dalam hadis-hadis , keadaan itu tidak pula bermakna semata-mata tidak boleh sujud sajdah disubuh jumaat dengan bacaan surah Iqrak, sebab sujud sajdah dalam sembahyang subuh pada hari jumaat adalah sunat untuk sembahyang subuh hari itu. 
Maka subuh hari jumaat berbeza dengan subuh hari lain dengan tambahan sunat sujud sjadah.Maksudnya: walaupun ada fukaha kata tidak boleh baca dengan niat untuk sujud pada selain surah الم السجدة  pada subuh jumaat , contohnya iqra la atau lain2 surah yang ada sujud dalamnya sebab sujud dengan surah selain الم السجدة itu tidak masyru', tetapi tidak pula dilarang membaca iqra pada subuh jumaat dengan tiada niat untuk sujud, cuma bila sampai hujung surah turun sujud sejadah, atau diniatkan untuk sujud serta niat mendapatkan pahala sunat sembahyang subuh jumaat itu. maka keadaan ini tiada khilaf antara fukaha mazhab kita harus  buat begitu. Wallahu a'lam.  

Sebab itu kita selalu jumpa ulamak2 besar melayu kita yang faqih , subuh jumaat mereka sujud sejadah dengan hanya membaca Iqra. 


Sunday, January 10, 2021

MABADI ILMU FEKAH

 1. Namanya: Ilmu Fekah.


2: Pengertian nya: llmu berkenaan hukum hukum syariat bangsa amalan yang dipetik daripada beberapa dalil yang tafsili ( Terperinci ) .

3.Tempat ambilannya: Daripada kitab al-Quran al-Karim, Hadis-hadis Nabi s.a.w , Ijmak (kesepakatan ulama mujtahidin pada sesuatu hukum) dan Qias (analogi). kesepakatan Ahli Ijtihad daripada ummat Muhammad s.a.w yang semasa atas suatu perkara keugamaan.


4.Faedahnya : Dapat menunaikan segala perintah Allah ta'ala dan meninggalkan segala larangannya.

5.Tempat perbahasannya: Segala perbuatan mukalaf daripada sekira kira kedatangan segala hukum baginya.

6. Hukum mempelajarinya: Fardu ain atau fardu kifayah.

7.Masalah masalahnya: Segala Qodiyah* seperti niat adalam wajib, berwuduk adalah syarat sah bagi sembahyang, masuk waktu adalah sebab bagi wajib sembahyang .


8. Penyusunnya:  Semua ulama yang Mujtahid.

9. Nisbahnya dengan ilmu ilmu lain: Berlainannya daripada ilmu ilmu yang lain .

10. Kelebihannya: Meningginya diatas sekalian ilmu .

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
nota:

*qodiyah yang dimaksudkan disini adalah susunan perkataan yang meliputi (mengandungi) hukum misalnya ayat niat adalah wajib , maksudnya hukum berniat adalah wajib atas sesuatu amalan berwuduk adalah wajib maksudnya berwuduk adalah hukumnya sebagai syarat bagi kesohihan sesuatu sembahyang begitulah seterusnya.


Tuesday, December 29, 2020

Senarai kitab , buku dan risalah karangan mudir pondoktampin -ustaz haji abd raof bin nurin.

1. Buku Ringkasan Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah - Asyairah dan al Maturidiah.- cetak

2. Risalah Perbahasan menolak fahaman Tajsim dan akidah Syubhat. 

3. PERBAHASAN NUR MUHAMMAD S.A.W.

4. PERBAHASAN TAHLIL DAN KENDURI ARWAH.

5. PERBAHASAN PUASA REJAB.

6. SERBAN ADALAH SUNNAH.

7. DOA UMARAH DAN ADAB ZIARAH.

8. AMALAN DUNIA YANG AKHIRAT.- cetak

9. CARTA AKIDAH AHLUSSUNNAH WAL JAMAAH- bahasa melayu-cetak

10. TERJEMAHAN WAZIFAH HADIS DHOIF.

11. RISALAH ILA RUH WAL HADRAH (ringkasan perbahasan tahlil aruah).

12 JOURNAL : PERANAN "SAMA'  DAN HUBUNGANNYA DENGAN PERADABAN ISLAM- cetak dibawah PERTAMA.

13. ADAB-ADAB SAFAR -TERJAMAHAN DARI KITAB AL MAJMUK IMAM NAWAWI DAN SAIRUS SALIKIN.

14. TERJEMAHAN DAN TA'LIQ MUKADDIMAH KITAB MINHAJUL ABIDIN IMAM AL GHAZALI.

15. GHORIB KHASFUL LITHAM : masalah-maslah furu' fekah yang halus-halus. 

16. MABADI ASYARAH ILMU TAUHID DAN TASAUF.

17. UMDATUL MUTHOTOHHIRIN fi fiqh Syafiiyyin(fekah).

18. Risalah niat wa muqoranatuha.

20.PERBAHASAN KURANTIN DAN PENUTUPAN MASJID DISEBABKAN WABAK PENYAKIT SEPERTI TAUN DAN COVID19 MENURUT ULAMAK SILAM.

21. Al Ajwibatul Haafilah- Perbahasan Nabi Khidir a.s. masih hidup atau mati.

22. Hiburan menurut pandangan Islam.: artikle asal journal sama'.

23. Soal jawab masalah-maslah tauhid, fekah dan tasauf (dalam pondoktampin.blogspot.com).

24. Ringkasan Peristiwa Israk dan Mi'raj Nabi صلى الله عليه وسلم

25. Carta Tauhid  ( akidah 68 dibawah 2 kalimah tauhid) -  bahasa Arab.- cetak.

Thursday, June 18, 2020

PERBAHASAN KURANTIN DAN TUTUP MASJID SEBAB WABAK

Sila muat turun...PERBAHASAN KURANTIN DAN PENUTUPAN MASJID DISEBABKAN WABAK PENYAKIT SEPERTI TAUN DAN COVID19 MENUUT ULAMAK SILAM.

https://www.facebook.com/249228111864712/posts/3219798771474283/