Monday, November 21, 2011

Gharib Khasful Litham 7

untuk sujud sahwi, baca mesti niat rukun?.


1. Soalan pertama:
Kalau terbaca atau sengaja membaca al Fatihah didalam ruku', adakah disunatkan sujud sahwi?.


Jawab: Ya disunatkan sujud sahwi. Sengaja memindahkan rukun qauli ketempat lain akan menyebabkan orang yang melakukannya disunatkan sujud sahwi. Cuma disisi pendapat yang muktamad yang dinukilkan dari az Ziyadi, untuk disunatkan sujud sahwi , mestilah diniatkan bacaan al fatihah sebagai bacaan rukun. Sebaliknya jika dibacakan didalam ruku' contohnya, tanpa niat sebagai rukun , misalnya sebagai zikir sahaja, maka tidaklah disunatkan sujud sahwi. Nasnya adalah seperti berikut: didalam kitab kasful Litham juzuk 1 mukasurat 35.
Ertinya: (masalah) Sunat sujud sahwi pada memindahkan Fatihah dan Tasyahud pada yang bukan tempatnya dengan syarat bahawa ada ia dengan niat akan rukunnya.

----------------------------

2. Soalan kedua: Apakan maksud memindahkan fatihah ke dalam sujud sehingga menyebabkan disunatkan sujud sahwi pula?. Bukankah fatihah adalah rukun yang tidak boleh dipindah kan ketempat lain?.

Jawab: Maksud memindahkan fatihah kedalam sujud atau ruku' dan disunatkan sujud sahwi , ialah dengan maksud, bacaan al fatihah telah dibacakan pada ketika berdiri (qiyam). Kemudian ketika ruku' atau sujud, diulang semula bacaan alfatihah itu. Keadaan begini tidak membatalkan sembahyang dan disunatkan sujud sahwi sebelum salam. Walaupun tidak diperintahkan mengulang bacaan fatihah didalam ruku' atau sujud , dan buat begitu makruh, mengurangkan pahala sembahyang, maka untuk menampung atau menutup kekurangan tersebut , kena sujud sahwi. Sujud sahwi hukumnya sunat sahaja.

Jangan pula ada sesiapa yang memahamkan diharuskan tidak membaca al fatihah semasa
berdiri sebelum ruku', kemudian terus ruku' , dibaca fatihah didalam ruku' , kemudian sebelum salam , sunat sujud sahwi.... fahaman ini adalah salah.

Sebab , jika seseorang itu sengaja tidak membaca fatihah ketika berdiri , sembahyangnya akan batal semasa beliau mula turun ruku'. Sebab telah sengaja meninggalkan rukun iaitu alfatihah. dalam masalah ini tidak timbul lagi apa yang dikatakan 'sunat sujud sahwi' sebab sembahyang sudah batal.

Sebaliknya , jika terlupa membaca al fatihah, kemudian terus ruku' dan teringat dalam ruku fatihah belum dibaca, beliau wajib bangun tegak (qiyam) semula untuk mula membaca alfatihah dan melakukan rukun sembahyang yang seterusnya. sebelum salam , disunatkan sujud sahwi . Cuma sunat sujud sahwi sebab terlupa ini masuk dibawah kategori sebab mengerjakan perkara yang membatalkan sembahyang dengan sengaja , tidak batal sebab terlupa. Bukan sebab memindahkan al fatihah ketempat lain.


Nas lain yang menyokong dan jadi sandaran kasful litham.Kitab Hasyiah Jamal a'la Fathul Wahhab. juzuk 1 , muka surat 452.

Ertinya: Pendapat yang muktamad, bahawa apabila memindahkan bacaan tasyahhud awal atau qunut atau bacaan surah ( hendaklah) ia sujud , syaratnya jika ia berniat sedemikian (sebagai bacaanNya, iaitu kalau qunut sebagi bacaan qunut, kalau tasyahhud maka sebagai bacaan tasyahhud dsb ) , sebaliknya jika tidak berniat sedemikian maka tiada sujud sahwi. - Qalyubi.


Dimuka surat yang sama;Ertinya : Tetapi dalam Hasyiah Guru kami Az Ziyadi, Khilaf bagi Fathul Wahhab , sekikira-kira beliau berkata : Dan Qunut, dengan berniat akanNya. Seperti demikianitulah, bacaan Tasyahhud dan Bacaan (al Fatihah dan Surah) takdapat tidak dari berniatkan keduanya kerana QIYAS atas bacaan Qunut.

Tetapi pada pendapat saya hamba yang faqir ini, masalah mesti niat atau tidak mesti pada al Fatihah dan Tasyahhud, telah berlaku khilaf.

1) Kalau menurut Sheikhul Islam Zakaria al Anshori dalam Fathul Wahhab beliau:
Dalam masalah pindah alfatihah dan Tasyahhud , adalah memada sunat sujud sahwi sekalipun tidak berniat bacaan tersebut sebagai rukun. Melainkan Bacaan memindahkan Qunut, Maka untuk sunat sujud sahwi, mesti berniat sebagai bacaan qunut.2) Taqrir dari Sheikh al Hafani pula;
1. Rukun Qauli jika dipindahkan berniat atau tidak - sujud sahwi,

2. Sunat ab'adh - jika dipindahkan, tiada sujud melainkan qunut, itupun syaratnya pindah dengan berniatkan sebagai qunut. jika tiada niat, tiada sujud sahwi.
3. Sunat Haiah- tiada sujud, samada pindah dengan niat atau tiada.

3) Qalyubi pula memantapkan seperti nukilan diatas tadi.

4) Az Ziyadi juga seperti nukilan diatas.


Kesimpulannya : Terdapat 4 pandangan . sementara Kitab Kasfullitham yang memfatwakan pindah Tasyahhud dan al Fatihah mesti berniat adalah sesuai dengan nukilan dari al Ziyadi dan al Qalyubi. Walaupun didalam kebanyakan kitab-kitab jawi (kitab-kitab turas bahasa melayu) yang lain tidak ada catitan disyaratkan berniat.

Cuba perhatikan Hasyiah Jamal dimuka surat yang sama. insyallah akan dipublishkn mukasuratnya nanti. wallahu a'lam.


-----------------------------------

3. Soalan ketiga: Mana nas ulamak , mesti baca fatihah ketika berdiri (qiyam) dahulu kemudian baca pula dalam ruku' misalnya , bagi tuntutan sunat sujud sahwi?.


Jawab: Masalah ini ada tersebut dalam kitab Nihayatuzzaien mukasurat 84:
Ertinya: Sebab yang ketiga (disunatkan sujud sahwi) kerana memindahkan qauli yang tidak membatalkan. Samada (qauli) itu rukun seperti fatihah, atau bukan rukun seperti bacaan surah. Samada memindahkannya secara sengaja atau terlupa. Tetapi tidakdapat tidak pada memindahkan rukun bahawa dibacakan dulu ditempatnya kemudian mengulangi bacaannya kali kedua pada bukan tempatnya . Contohnya seperti al fatihah apabila dibacakan ditempatnya (semasa berdiri) kemudian mengulangkan nya didalam ruku' . Seperti yang difahami dari ibarat perkataan pengarang " Yang tidak membatalkan". Adapun jika tidak membaca rukun (alfatihah) ditempatnya iaitu ketika berdiri contohnya : ruku' sebelum fatihah dibacakan , dengan sengaja, lagi tahu pula haramnya buat begitu, maka sesungguhnya batal sembahyangnya.

Tuan Husien Kedah juga telah mencatitkan seperti demikian dalam sebuah kitab beliau , Majmu' laaali - juzuk ke 4:Ertinya: (Soal) Macamana rupa dipindah akan fatihah daripada tempatnya , iaitu berdiri atau gantinya kepada tempat lain . (Jawab) . Iaitu dibacakan dia didalam ruku' dengan niat mengulang akan fatihah yang sudah dibaca didalam berdiri dahulu daripadanya dengan syarat ia baca didalam berdiri dahulu daripada ruku' itu. Kerana jikalau ia tiada baca didalam berdiri dahulu daripada ruku' itu nescaya batal sembahyangnya dengan turunnya kepada ruku' nya dengan senghaja lagi diketahui akan haramnya
...................................................................


4. Soalan Keempat: Semasa sembahyang berjemaah, timbul rasa was-was rakaat tak cukup sebelum salam , sedangkan semua jemaah sudah memberi salam termasuk imam juga telah memberi salam, apa yang mesti saya buat?.


Jawab: Anda sebenarnya termasuk dibawah kaedah orang was-was. Anda mesti memerhatikan hati anda, tinggalkan bilangan rakaat yang was-was itu dan berpeganglah pada bilangan yang yakin. maksudnya anda mesti anggap rakaat masih belum cukup. Sebab tak cukup rakaat itu ialah keadaan yang yakin, sedangkan cukup rakaat itu dikatakan was-was. tinggalkan was-was dan berpeganglah kepada yang meyakinkan. Anda kena buat lagi satu rakaat. Sebelum salam anda disunatkan sujud sahwi.

Perlu diingat, keadaan yang anda lalui itu, tidak membolehkan anda berpegang dengan perbuatan orang ramai yang sudah memberi salam. Anda tidak boleh ikut mereka. Melainkan , jika mereka memberitahu anda dengan berkata bahwa sembahyang sudah cukup rakaatnya. Itupun dengan syarat, bilangan mereka yang memberitau anda sekurang-kurangnya 5 orang. Cntohnya: mereka bersuara tinggi seramai 5 orang atau lebih , mengatakan sembahyang sudah sempurna rakaatnya. Anda masih dalam sembahyang dan anda mendengarnya. Maka anda wajib ketika itu patuh pada maklumat yang mereka hebahkan. Anda tidak boleh menambah rakaat lagi. Wallahu a'lam.

Nasnya didalam Kasful litham jizik 1 muka surat 37
Ertinya: Jika seorang sembahyang bersama-sama dengan orang orang banyak jamaahnya , kemudian syak ia pada akhir sembahyangnya, pada bilangan rakaat, lazim ia binakan atas YAKIN iaitu kurang. Dan sempurnakan bilangannya dan tiada boleh ia kembali mengikut kaum pada perbuatan. Bersalahan pada khabaran merekaitu dengan perkataan , maka kita kembali mengikut kata merekaitu sekira-kira adalah merekaitu perhimpunan yang yang diamankan atas mufakat atas dusta.