Thursday, February 23, 2012

Gharib Khasful Litham 12

Soal:Seorang makmum yang muwafiq, mula masuk takbir ketika imam mula bangun ke rakaat ketiga imam sembahyang zohor. Apabila imam duduk tahiyyat akhirnya ,setelah selesai bacaannya lalu memberi salam, bolehkah lagi makmum tersebut menghabiskan bacaan doa makmum dengan panjang lebar kemudian baru lah bangun untuk meyempurnakan 2 rakaat lagi sembahyangnya itu?.


Jawab:Boleh , samada ia muwafiq atau masbuq yang selaras tempat tahiyyatnya dengan tempat tahiyyat imam, iaitu harus serta makruh buat begitu tetapi makmum itu tidak akan mendapat pahala berjemaah.

Sebaiknya (sunat) apabila selesai sahaja imam memberi salam kedua, makmun tersebut hendaklah bangun terus selesaikan rakaatnya. Jangan lagi ia habiskan bacaan-bacaannya.


Soal: Bagaimana pula kalau makmum samaada muwafiq atau masbuq tidak selaras tempat duduk tahiyyatnya dengan tempat tahiyyat imam, adakah boleh mereka meneruskan bacaan doa mereka dengan khusyuknya , sedangkan imam telah lama memberi salam ?.


Jawab: Tidak boleh lagi mereka (makmum tersebut) memanjangkan doa-doa dan bacaan mereka. Wajib mereka cepat bangun dan meneruskan sembahyang mereka. Jika mereka teruskan juga berdoa dan meneruskan bacaan mereka tanpa niat mufarakah maka batal sembahyang mereka (makmum tersebut).


Soal : Apa maksud tidak selaras tempat duduk tahiyyatnya dengan tempat tahiyyat imam?.

Jawab:
Contohnya: Makmum mula takbir, imam sudah dirakaat keempat pada sembahyang zohor . Apabila imam duduk tahiyyat akhirnya kemudian imam memberi salamnya, makmum wajib bangun meneruskan rakaatnya, tidak boleh lagi duduk , sebab tidak selaras kedudukan duduk imam dengan makmum. Sebab imam duduk untuk tahiyyat akhirnya, sedangkan makmum duduk pada rakaat pertamanya. Duduk tahiyyat tidak ada pada rakaat pertama. Duduk tahiyyat hanya untuk rakaat kedua dan diakhir sembahyang. Dalam contoh ini , makmum hanya duduk , disebabkan wajib mengikut perbuatan imam saja. Bukan duduk disebabkan tempat tahiyyat makmum. Oleh yang demikian , dikatakan "tidak selaras tempat duduk imam dan makmum". Itulah contohnya. Sila fahamkan sebaik mungkin. Wallahu a'lam.

Nasnya: Kitab Kasful Litham juzuk 1 mukasurat 31.Ertinya: (masalah) Orang yang muwafiq harus ia masyghulkan membaca doa dan umpamanya kemudian daripada salam imamnya. Dan adapun jika ada makmum itu masbuq maka jika tempat tasyahhud awalnya seperti dapat dua rakaat serta imamnya maka demikian jua, serta makruh memanjangkandia. Dan jika bukan tempat tasyahhud maka wajib berdiri dengan bersegra kemudian daripada salam imamnya akan sebagai salam yang keduanya. Maka jika duduk dengan seghajanya lagi ia ketahui akan haramnya , batal sembahyangnya.- intaha Fathhul wahhab.
Monday, February 20, 2012

IMAM SHAFIE MENCELA TASAWUF,SUFI?.
Bila membaca buku
yang beredar, dikalangan pembaca yang gemar mengkaji, kadang-kadang akan terjumpa la artikle yang seperti berikut atau yang lebihkurang sama dengannya .....


----------------------------------------------------

KEDUDUKAN IMAM ASY-SHAFI'I RAHIMAHULLAH DIHADAPAN TASAWUF DAN KAUM SHUFI.

Al-Bahaqi telah meriwayatkan dengan sanadnya dari Yunus bin 'Abdul A'la , ia berkata : "Aku mendebgar Imam asy-Syafi'i mengatakn : "Seandainya seseorang menjadi shufi sejak permulaan siang , niscaya tidak sampai tengah hari melainkan aku mendapatkannya sebagai orang bodoh . "

Dari ar-Rabi' , ia berkata :"Aku mendengar Imam as-Syafi'i berkata : 'Aku tidak melihat seorang Shufi itu berakal sama sekali kecuali Muslim al-Khawwash".

Ia berkata pula : Pangkal tashawwuf itu ada kemalasan.

Ia mengatakan tentang ciri orang Shufi: " Tidak menjadi shufi seorang shufi sebelum pada dirinya terdapat empat karakteristik; banyak makan, pesimis dan berlebihan diluar keperluan.

Beliau berkata tentang sejumlah perbuatan mereka: " Aku tinggalkan di Irak sesuatu yang diciptakan oleh kaum Zindiq ... yang mereka namakan taghbir , sesuatu yang membuatkan orang meyampingkan quraan....
---------------------------------------------------


dan macam -macam lagi lah contoh artiklenya. dikatakan semua riwayat kata-kata imam shafie itu diambil dari kitab manaqib shafie karangan imam baihaqi dan hilyyatul awliya - imam abu nuim.


Jawabannya:


Nukilan yang tercatit didalam buku-buku atau artikle seperti yang tersebut, sebenarnya adalah tidak lengkap. Sebab penulisnya telah meninggalkan syarahan atau komentar dari al-Imam Baihaqi, pengarang yang bertanggungjawab membawa riwayat kata-kata Imam Shafie itu didalam kitab Manaqib as Shafie itu sendiri. Cuba-cuba lah kita melapangkan dan merehatkan sedikit kesempitan pandangan kepada komen Imam Baihaqi yang sebenarnya lebih faham maksud Imam Shafie, Imam Ikutan beliau.


Ertinya seperti dalam Manaqib al Shafie juga muka surat 207 juzuk 2 tersebut.
Daku berkata:

Hanyasanya yang dimaksudkan oleh Imam Shafie dengan kata-katanya itu;

Sesiapa yang masuk kedalam "Sufiyah" ,

-Hanya memadakan dengan dapat nama (sebagai shufi sahaja) tanpa mengikuti maknanya,
-Dan (mencukupi dengan hanya) mendapat rasmi tanpa mendapat hakikatnya (sebenarnya sebagai shufiah.)
-Duduk sahaja (dengan meninggalkan berusaha (mencari nafkah)
-Dan membebankan belanjanya kepada orang-orang Islam,
-Tidak ambil peduli akan hal-hal (kebajikan) orang-orang Islam lain,
-Tidak memelihara hak-hak orang Islam,
-Tidak sibuk dengan belajar dan mengajar ilmu pengetahuan dan Ibadah,


Sepertimana yang telah beliau (Imam Shafie r.a) sifatkan ditempat yang lain...Ertinya seperti dalam Manaqib al Shafie juga muka surat 207-208 juzuk 2 tersebut:


Hanyasaya beliau (Imam Shafie) maksudkan dengan celaan itu , mereka yang bersifat dengan sifat ini ( perkara yang disebutkan tadi),Adapun sesiapa diantara Shufiyah yang suci bersih dari perkara tersebut dengan sebab:

-benar tawakkalnya kepada Allah azza wajalla ,
-beramal dengan adab-adab syariat dalam urusan ibadatnya terhadap Allah dan dalam urusannya dengan manusia dalam pergaulannya ,

maka SESUNGGUHNYA TELAH DIRIWAYATKAN BAHAWASANYA BELIAU BERGAUL DENGAN MEREKA (KAUM SHUFI/TASAWUF) DAN BELIAU MENGAMBIL (IJAZAH/ILMU) DARI MEREKA.


maka diharap tidak terkeliru lagi.

Gharib Khasful Litham 11


Soal: Apa yang mesti dibuat oleh makmum yang sembahyang qodho maghrib berimamkan imam yang sembahyang isya empat rakaat, bila rakaat makmum sudah sempurna 3 rakaat, sedangkan imam meneruskan rakaatnya yang keempat?.

Jawab: Makmum yang sembahyang qodho tersebut wajib berniat mufarakah ( berpisah dari berjemaah dengan imam) dan dia teruskan duduk untuk membaca tahiyyat akhirnya dan salam.


Nasnya:


(Masalah) seorang Qodho maghrib dibelakang imam sembahyang empat rakaat maka manakala tamam rakaat maka wajib ia niat mufaraqah dan tiada harus ia nanti akan imam didalam tahiyyat itu dan jika imam itu duduk istirahat pada rakaat yang ketiga itu sekalipun kerana duduk istirahat bukan seumpama duduk tahiyyah awal.