Monday, July 16, 2007

Marji' Dalil-dalil Tawassul.


Al Allamah Abdullah bin Muhammad bin Shiddiq al Ghumari al Hasani
memaparkan 16 dalil bertawassul. Sangat jelas dan terang. Kitab Ittihaf al Azkiya bi Jawaz al Tawassul bil Anbiya wal Awliya... mustahak dan sepatutnya dimiliki dan ditatap oleh setiap yang mengaku Ahli Sunnah wal Jamaah.

No comments: